Υποστήριξη Άρθρου 39Α στο prototype 1 έτος ago

Με τον νόμο 4484/2017  (ΦΕΚ 110 Α’/1.8.2017) έγιναν κάποιες αλλαγές που αφορά συγκεκριμένα προϊόντα πληρφορικής.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4484/2017 προστέθηκαν δύο νέες παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) που ισχύουν απο 01/08/2017. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ως υπόχρεος για την καταβολή Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παράδοση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών ο αγοραστής των αγαθών, έφοσον ο τελευταίος έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

Τα αγαθά που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι τα εξής :

  • Κινητά τηλέφωνα
  • κονσόλες παιχνιδιών
  • ταμπλέτες (tablet)
  • φορητών υπολογιστών

Στο prototype έχει προστεθεί κατάλληλος χειρισμός των συγκεκριμένων αγαθών τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο documentation του προγράμματος και συγκεκριμένα εδώ.

No Replies on Υποστήριξη Άρθρου 39Α στο prototype

Commenting is Disabled on Υποστήριξη Άρθρου 39Α στο prototype