• Προσθήκη καινούριου license server για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν με τα παλιά κλειδιά.
  • Νέα δωρεαν έκδοση διαθέσιμη.
  • Αναβάθμιση σε jdk1.8.162
  • Minor fixes

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Qt Help-Dokumentation leicht gemacht