• Διορθώσεις στην φόρμα παραστατικών κυρίως στο λάθος υπολογισμό της φόρμουλας τιμή μονάδος επί ποσότητα.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Nachrichten und Informationen όber Hilfe-Entwicklungstools und -software