• Δυνατότητα υποστήριξης δεύτερου logo στα settings
  • Fix: Διορθώθηκε το πρόβλημα του overwrite στην επιλογή του logo
  • Υποστήριξη watermark
  • Αναβάθμιση jasperreports se 6.7.0.
  • Προσθήκη ΑΦΜ εκπροσώπου (σε περίπτωση εταιριών) στα settings
  • Προσθήκη δυνατότητας έκπτωσης για όλα τα ειδη του παραστατικού.
  • Προσθήκη κουμπιού επιβεβαίωσης έυρεσης ΑΦΜ πελάτη στα παραστατικά
  • Προσθήκη δυνατότητας default επιλογής τρόπου πληρωμής (μετρητοίς ή επί πιστώσει) κατά την δημιουργία νέου παραστατικού
  • Προσθήκη ελέγχου συμβατότητας βάσης σε περίπτωση χρήσης mysql από περισσότερους απο έναν client.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Einfacher EPub und Dokumentationseditor