•        Δυνατότητα δημιουργίας προσφορών για τους πελάτες
  •        Αλλαγή του προγράμματος απο MDI σε Tabbed
  •        Preview και εκτύπωση τιμολογίου με jasper reports. Δυνατότητα εξαγωγής και σε secured pdf.
  •        Νέο αλγόριθμος άδειας χρήσης
  •        Διόρθωση λάθος ώρας στην αποθήκευση του τιμολογίου
  •        Δυνατότητα χρήσης διπλού κλικ για μετάβαση απο την λίστα στην detail φόρμα
  •        Αρκετά ακόμα fixes στις εσωτερικές βιβλιοθήκες
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Web-basierte iPhone-Dokumentation erstellen