•        Προστέθηκε η δυνατότητα αποφορολόγησης στα τιμολόγια και στα είδη
  •        Διορθώσεις όταν τα ποσά ειναι πάνω απο 1000 ευρώ
  •        Όλοι οι δεκαδικοί είναι πλέον με 2 δεκαδικά
  •        Προσθήκη στην εκτύπωση τιμολογίου χόρου για επιγραφές του Εκδότη και του παραλαβών
  •        Γενικές διορθώσεις


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis EPub-Hersteller