•        Προσθήκη ανάκτησης στοιχείων μητρώου απο το taxisnet.
  •        Διορθώσεις μικρών λαθών


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Benutzerfreundliches Werkzeug zum Erstellen von HTML-Hilfedateien und Hilfewebsites