•        Αναβάθμιση σε jdk 1.8.0_66
  •        Διορθώση προβλήματος αριθμού παραστατικού στις αποδείξεις πληρωμής
  •        Έλεγχος για ενημερώσεις του προγράμματος κατά την εκκίνηση του προγράμματος
  •        Μετατροπή license.txt σε xml format και δυνατότητα εισαγωγής παραπάνω από έναν συνδυασμό serial/κλειδιου
  •        Νέο license viewer με δυνατότητα online ανάκτησης κωδικού χρήσης
  •        Asynchronous jasper file generation
  •        Βελτίωση του pdf exporter για να φαίνονται σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες σε mail clients (π.χ. gmail)


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis Kindle-Hersteller