•        Αναβάθμιση σε jdk 1.8.0_72
  •        Διορθώση προβλήματος του license.xml που δεν μπορούσε να αποθηκεύσει πολλαπλά κλειδιά
  •        libraries updates: itext to 5.5.8 ,tablefilter to 5.2.1 , apache poi to 3.13
  •        libraries updates: jasperreports to 6.2.0,fontawesomefx to 8.8,jide-oss to 3.6.12
  •        Πρώτη προσθήκη στο καινούριο module αναφορών: Βιβλίο εσόδων
  •        Νεό print dialog και preview dialog για τις αναφορές
  •        Προσθήκη e-mail στα στοιχεία εκδότη
  •        Προσθήκη μονάδων μέτρησης για τα είδη


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Funktionsreicher Dokumentationsgenerator