•        Προσθήκη auto-updater και δυνατότητα επιλογής του από το μενού
  •        Αναβάθμιση του jasperreports σε 6.0.3
  •        Επιλογή descr όταν το σχόλιο είναι κενό στο είδος,στην είσοδο του είδους στο παραστατικό.
  •        Δυνατότητα εκτύπωσης τιμολογίου με demo τιμές
  •        Aναβάθμιση σε jdk 1.8.0_40


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Kindle eBooks einfach herstellen