•        Δυνατότητα χρήσης δεκαδικού αριθμού στην ποσότητα
  •        Μικρές διορθώσεις στην θέση γραμμών του τιμολογίου


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Funktionsreicher Hilfegenerator