•        Ξαναγράφηκαν οι ρυθμίσεις σε javafx interface
  •        Τα πλαίσια διαλόγου βελτιώθηκαν και μεταγλωττίστηκαν στα ελληνικά (τα περισσότερα)
  •        Bugfix στην δημιουργία των συντελεστών φπα σε καινούρια βάση
  •        Βελτιώθηκε ο έλεγχος για ενημερώσεις στην εκκίνηση + επιπλέον επιλογή για απενεργοποίηση ελεγχου ενημερώσεων
  •        To default directory για αποθήκευση παραστατικών ή για export είναι πλέον το desktop στα windows

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Hilfedateien fόr das Qt Help-Framework erstellen