•        Προσθήκη τηλεφώνου - κινητού τηλεφώνου στους συναλλασσόμενους και εμφάνιση τους στις εκτυπώσεις
  •        Προσθήκη επιλογής συναλλασσόμενου (Πελάτης ,Προμηθευτής,Και τα δυο).
  •        (Λειτουργικότητα θα αποκτήσει η επιλογή προμηθευτής στις επόμενες εκδόσεις)
  •        Φτιάχτηκαν μερικά προβλήματα με τα JOptionPane
  •        Προσθήκη νέων πεδίων τους τύπους παραστατικών. Τα πεδιά για τις φόρμες εκτύπωσης θα χρησιμοποιηθούν σε επομενες version
  •        Προσθήκη Icon στον preloader
  •        Προσθήκη καινούριων template εκτύπωσης (Δελτίο αποστολής , Δελτίο αποστολής σε προμηθευτή)


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: EPub-Bόcher fόr das iPad verfassen