•        Οι εκτυπώσεις για τα παραστατικά πρέπει να έχουν τώρα την ανάλογη φόρμα στις ρυθμίσεις παραστατικών->Τύπους παραστικών
  •        Προστέθηκε κουμπι διαγραφής των αποθηκευμένων πεδίων φορμών εκτύπωσης
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: HTML-Hilfe, DOC, PDF und Druckhandbόcher von einer einzigen Quelle aus erstellen