•        Προστέθηκε στις ρυθμίσεις εφαρμογής η επιλογή default εκτυπωτή που χρησιμοποιείται στις εκτυπώσεις
  •        Επανασχεδίαση της επιλογής συνναλλασόμενοι
  •        Προσθήκη checkbox στους κωδικούς δραστηριότητας του μητρώου taxis για επιλογή επαγγέλματος
  •        Προσθήκη επιλογής μη εκτύπωσης του τρόπου πληρωμής πάνω στα παραστατικά
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Elektronische Bόcher einfach verfassen