•        Προσθήκη αναφοράς εκτύπωσης πίνακα συναλλασσόμενων
  •        Προσθήκη δυνατότητας εύρεσης στο google map την διεύθυνση του συναλλασσόμενου
  •        Επανασχεδίαση της επιλογής Είδη
  •        Προσθήκη νέας επιλογής απόθεμα για τον έλεγχο του αποθέματος ενός προϊόντος
  •        Προσθήκη νέων επιλογών αναζήτησης συναλλασσόμενων - ειδών στα παραστατικά


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Plattformόbergreifende Qt Help-Dateien erstellen