•        Τα TextFields χρησιμοποιούν το custom CbClearableTextField για να μην κάνει overlap to X με το κείμενο
  •        H προσθήκη είδους στο παρασταστικό ξαναγράφτηκε με javafx
  •        Το search στα είδη και στους συναλλασσόμενους είναι πλέον case insensitive
  •        Στα είδη εμφανίζεται πλεον το ποσοστό φπα και η συντομογραφία της μονάδας μέτρησης


   Module Γεωπόνων


  •            Προσθήκη νέου module για γεωπόνους
  •            Προσθήκη είδους καλλιέργειας στον συναλλασσόμενο
  •            Προσθήκη Γεωπονικών πινάκων στις ρυθμίσεις
  •            Προσθήκη Ειδών καλλιέργειας στους γεωπονικούς πίνακες
  •            Ανάκτηση ειδών καλλιέργειας απο το webservice του υπουργείου

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis EPub-Hersteller