•     Διορθώθηκε το πρόβλημα κατα την εισαγωγή των σειρών τον παραστατικών , όταν χρησιμοποιούταν barcode scanner άνοιγε και η αναζήτηση ειδών
  •     Στην επιλογή απόθεμα , αν αποθήκευες μια καινούρια εγγραφή και αμέσως την έσβηνες τότε η εγγραφή δεν έσβηνε . Το πρόβλημα έχει πλέον διορθωθεί
  •     To ταμείο έχει επανασχεδιαστεί στο καινούριο interface
  •     Τα παραστατικά επανασχεδιάστηκαν στο καινούριο interface
  •     Bugfixes
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis EBook und Dokumentationsgenerator