• Προσθήκη δημιουργίας αντιγραφου παραστατικού με δεξί κλικ στις γραμμές της λίστας παραστατικών
  • Προσθήκη Searchable combobox σε ορισμένα σημεία στα παραστατικά
  • Αναβάθμιση βιβλιοθηκών
  • Bugfixes

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis Hilfeverfassungswerkzeug