• Διορθώθηκε το πρόβλημα κατα την αποθήκευση καινούριων συναλλασσόμενων
  • Διορθώθηκε το πρόβλημα κατα την αποθηκευση 2 ή περισσοτέρων ανοικτων παραστατικών που κατα την αποθήκευση πέρνανε τον ίδιο αριθμο
  • Προσθήκη καρτέλα πελάτη στις αναφορες
  • Workaround για πιστωτικά τιμολόγια και μεταβολή στο υπόλοιπο ταμείου.
  • Διόρθωση: στην εισαγωγή γραμμών στο παραστατικό μπορούμε να βάζουμε και κόμμα στα δεκαδικά αντι για τελείες
  • Στα παραστατικά , ο πίνακας γραμμών του παραστατικού scrollarei στην τελευταία γραμμή όταν προσθέτουμε ένα καινούριο είδος
  • Βελτίωση στις εκτυπώσεις : μικρότερο ύψος αν γραμμή και hightlight ανά δεύτερη γραμμή

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Webhilfe-Seiten einfach erstellen