•        Επανασχεδίαση του GUI. Κάποια parts είναι ακόμα με το παλιό GUI και θα αναβαθμιστουν στις επόμενες εκδόσεις
  •        Υπάρχει η δυνατότητα πλέον εγκατάστασης 64bit έκδοσης
  •        FIX: Τα πιστωτικά τιμολόγια εμφανίζονται σωστά στις αναφορές εσόδων
  •        Προσθήκη Φ.Ε.Ε. αναφορας
  •        Μικρά minor fixes
  •        Αναβάθμιση σε jdk 1.8.0_74


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Einfacher CHM- und Dokumentationseditor