• Προσθήκη logo στην αρχική οθόνη του προγράμματος. Αν δεν υπάρχει λογότυπο στις ρυθμίσεις χρησιμοποιείται το default
  • Διορθωση : διορθώθηκε το resize του detail στους τύπους παραστατικών
  • Διόρθωση : διορθώθηκε ένα bug στα είδη που δεν άφηνε να μεταβάλλεις ένα είδος που μόλις είχε αποθηκευτεί.
  • Προσθήκη : οι σελίδες βοήθειας του προγράμματος ανοίγουν με τον default browser του συστήματος
  • προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής κειμένου που θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραστατικου (μέχρι 4 γραμμές)
  • Προσθήκη εκπτώσεων στο παραστατικό και επανεσχεδιασμος των templates  ΤΔΑ και ΤΠΥ


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Hilfedokumente einfach erstellen