• Διορθώθηκε το πρόβλημα overlapping στο κεντρικό παράθυρο αν το logo είναι πολύ μεγαλό με scaling se default διαστάσεις
  • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την εκτύπωση "ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΥΟ" τύπων παραστατικού (πρωτότυπο -στελεχος) για τα νέα templates παραστατικών
  • Διορθώθηκε το πρόβλημα με τα νέα templates και την μαζική εκτύπωση παραστατικών

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: eBooks fόr den Kindle verfassen