• Βελτιώσεις στην εισαγωγή ειδών στα παραστατικά με διαχωρισμό δεκαδικών είτε με κόμμα είτε με τελεία
  • Επανασχεδιασμός του μενού με icons
  • Επανασχεδιασμός του Dashboard με material design

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: EPub-EBooks mit Leichtigkeit generieren