• Διόρθωση του drag του βασικού παραθύρου
  • Διόρθωση του myslq connection string για Mysql
  • Επιδιόρθωση στο παράθυρο εκτύπωσης. Όταν ο default εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος άνοιξε το παράθυρο επιλογής
  • Υποστήριξη για Παρακράτηση ΕΑΔΗΣΥ
  • Επιδιόρθωση για τα υπόλοιπα και πιστωτικά τιμολόγια
  • Η εξαγωγή σε αρχείο προειδοποιεί τον χρήστη αν το αρχείο είναι ήδη ανοικτό και δεν μπορεί να αποθηκευτεί.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Qt Help-Dokumentation leicht gemacht