• Διόρθωση του χειρισμού των πιστωτικών στο ταμείο
  • Αφαίρεση του undecorateBits απο τα παράθυρα για καλύτερο interaction με το λειτουργικό
  • Προσθήκη scrollbar για υποστήριξη μικρότερων οθονών


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis HTML-Hilfedokumentationsgenerator