Νέα έκδοση prototype με τα ακόλουθα features

Επανασχεδίαση του παραθύρου προσθήκης είδους στο παραστατικό. Πλέον είναι υποχρεωτικό να υπάρχει καταχωρημένο είδος.
Προσθήκη υποστήριξης του άρθρου 39α του Φ.Π.Α. (για συγκεκριμένα είδη πληροφορικής) .
Διορθώσεις και βελτιώσεις.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: iPhone-Dokumentation einfach erstellen