Νέα έκδοση prototype με τα ακόλουθα features


Επανασχεδίαση του παραθύρου παρακολούθησης αποθεμάτων

Προσθήκη δύνατότητας εισαγωγής κωδικού είδους με το πληκτρολόγιο στην εισαγωγή ειδών τιμολογίου

Διορθώσεις και bugfixes


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Hilfedateien fόr das Qt Help-Framework erstellen