• Επανασχεδιασμός του παραθύρου "κωδικοί taxisnet" και προσθήκη πεδίων για την υπηρεσία του άρθρου 39α
  • Αλλαγές στην σχεδίαση του άρθρου 39α για να υποστηρίζει μελλοντικά την ηλεκτρονική υπηρεσία

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: PDF-Hilfedokumente einfach erstellen