• Προσθήκη ελέγχου αν ο πελάτης ανήκει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (υποχρεωτικό για να μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 39α ) μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ
  • Αναβάθμιση java σε έκδοση 1.8.0.231 και προσθήκη υποστήριξης windows 32-bit
  • Προσθήκη υπολογισμού συνολικής ποσότητας και τοποθέτηση πάνω στο template του παραστατικού
  • Προσθήκη logo και watermark στους τύπους παραστατικών. Σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό logo - watermark από αυτά που έιναι στα default , τοποθετώντας logo και watermark σε έναν συγκεκριμένο τύπο παραστατικού , όταν τυπώνουμε θα χρησιμοποιηθεί αυτά που έχουμε δηλώσει αντί για τα default
  • Επανασχεδιασμός του παραθύρου επιλογής εκτύπωσης στους τύπους παραστατικών με προσθήκη δυνατότητας προεπισκόπησης
  • Δυνατότητα αποστολής προτάσεων/προβλημάτων μέσα απο το prototype
  • Προσθήκη δυνατότητας ορισμού φακέλου αποθήκευσης αρχείων χρήσης του προγράμματος . Η προεπιλογή ορίζει να αποθηκεύονται στον "userdata" folder που βρίσκεται στην θέση εγκατάστασης του προγράμματος εκτός αν οριστεί διαφορετικά απο την συγκεκριμένη επιλογή.


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Funktionsreicher EBook-Editor