Καινούρια έκδοση του prototype με αρκετά νέα χαρακτηριστικά!

  • Προστέθηκε νέος updater που αναβαθμίζει το prototype αρκετά πιο γρήγορα απο πριν.
  • Προσθήκη νέας εκτύπωσης με υπόλοιπα πελατών
  • Διορθωση bug με invalid licence
  • Διαφορα bug fixes
  • Mysql απο default.

Η κύρια βάση μας είναι πλέον η mysql. Σε περίπτωση που έχετε παλιότερη version επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να αναλάβει την μεταφορά των στοιχείων σας στην καινούρια βάση

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: HTML-Hilfe, DOC, PDF und Druckhandbόcher von einer einzigen Quelle aus erstellen