Νέα έκδοση του prototype με τα εξής:

  • Λύθηκε το πρόβλημα με την διαγραφή ειδών
  • Αναβάθμιση βιβλιοθηκών
  • Βελτιώσεις στις εκτυπώσεις

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Funktionsreicher Kindle eBooks Generator