• Βελτίωση στα margins των εκτυπώσεων
  • Καινούριο licence window
  • Επιδιορθώσεις κάποιων προβλημάτων με τον καινούριο updater
  • Small fixes

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Web-basierte iPhone-Dokumentation erstellen