Επανασχεδιασμός των ειδών και τον μονάδων μέτρησης με καινούριο UI.

Το καινούριο UI δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης του μεγέθους,σειράς των στηλών και του sorting.

Επίσης έχουν διορθωθεί μια σειρά απο bugs.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Hilfedateien fόr das Qt Help-Framework erstellen