• Προσθήκη δυνατότητας συσχέτισης των μονάδων μέτρησης του prototype με τις αντίστοιχες του mydata της ΑΑΔΕ
 • Επανασχεδιασμός Συντελεστών Φ.Π.Α. και προσθήκη δυνατότητας συσχέτισης των συντελεστών Φ.Π.Α. του prototype με τις αντίστοιχες του mydata της ΑΑΔΕ
 • Επανασχεδιασμος τρόπων πληρωμης
 • Νεο DateTimePicker με ενσωματωμένη ημερομηνια και ώρα σε ένα component
 • Searchable Combobox στα ειδη παραστατικών και συνενωση με το πεδίο Σειρα παραστατικών
 • Αλλαγή στοιχείων εκδότη σε στοιχεία εταρείας και προσθήκη εγκαταστάσεων
 • BugFix : Διορθώθηκε το πρόβλημα όπου δεν μηδένιζε το απόθεμα (π.χ τρέχων αποθεμα 50 , πώληση 50 = 0 )
 • Επανασχεδιασμός τύπων παραστατικών με αρκετές νέες δυνατότητες
 • Προσθήκη δυνατότητας αντιγραφής ενός τύπου παραστατικού (π.χ για την δημιουργία νέας σειράς του ίδιου τύπου)
 • Δυνατότητα προεπισκόπησης του τύπου παραστατικού (με κένα δεδομένα)
 • Δημιουργία τύπου παραστατικού απο τα προσυμπληρωμένα πρότυπα
 • Πλέον έχουμε την δυνατότητα να γράψουμε το δικό μας κείμενο εκδότη (ή να τροποποιήσουμε το υπάρχον) το οποίο θα εμφανίζεται στα παραστατικά για της συγκεκριμένης σειράς.
 • Έχει προστεθεί δυνατότητα αυτόματης αποστολής προβλημάτων αναβάθμισης της βάσης μέσα από την εφαρμογή απευθείας στην codebb αν το επιθυμούμε
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα λάθος υπολογισμού της "Αξίας με φπα μετα την έκπτωση " και προσθήκη περιγραφής αντι κωδικού στην επιλογή είδους

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Online-Hilfen fόr Qt-Anwendungen generieren