Με τον νόμο 4484/2017  (ΦΕΚ 110 Α'/1.8.2017) έγιναν κάποιες αλλαγές που αφορά συγκεκριμένα προϊόντα πληρφορικής.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4484/2017 προστέθηκαν δύο νέες παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) που ισχύουν απο 01/08/2017. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ως υπόχρεος για την καταβολή Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παράδοση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών ο αγοραστής των αγαθών, έφοσον ο τελευταίος έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.


Τα αγαθά που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι τα εξής :

  • Κινητά τηλέφωνα
  • κονσόλες παιχνιδιών
  • ταμπλέτες (tablet)
  • φορητών υπολογιστών


στα οποία ο φόρος καταβάλλεται απο τον αγοράστη των αγαθών.


Ο πωλητής των αγαθών δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά την φράση " ΄Αρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοράστης "


Προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής ΦΠΑ αρ.39α

Οι προϋποθέσεις για να ισχύσει η απαλλαγή του ΦΠΑ για το αρ.39α απαλλαγή

Πρέπει ο αγοραστής να είναι ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ και να πρόκειται για χονδρική πώληση στο εσωτερικό της χώρας.

Επομένως εξαιρούνται οι λιανικές πωλήσεις εσωτερικού, οι αυτοπαραδόσεις, οι εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Επίσης δεν απαλλάσσονται ΦΠΑ,παρ.5 αρ.39α οι χονδρικές πωλήσεις προς επιτηδευματίες ή νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ π.χ. η πώληση ενός laptop σε έναν σύλλογο που δεν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν απαλλάσσονται του ΦΠΑ παρ.5 αρ.39α οι πωλήσεις σε αγρότες ειδικού καθεστώτος.


Κατηγορίες ηλεκτρονικών συσκευών που εξαιρούνται από το άρθρο 39α

Συσκευές POS, συσκευές PDA, walkie talkie, ασύρματα σταθερά τηλέφωνα.

Επίσης τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ κάθε είδους ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. κινητών τηλεφώνων, laptop) που πωλούνται μεμονωμένα δεν απαλλάσσονται του ΦΠΑ.


Ρυθμίσεις στο prototype


Στο prototype για να μπορέσει να γίνει ο αυτόματος υπολογισμός του άρθρου 39Α, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Να έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή "Φ.Π.Α. άρθρο 39α" στην καρτέλα των είδών. Για την ενεργοποίηση:

  • Επιλέγουμε το είδος που θέλουμε
  • Πατάμε "επεξεργασία"

 

  • Τσεκάρουμε το κουτάκι με την ένδειξη Φ.Π.Α. άρθρο 39α και πατάμε αποθήκευση.  • Προχωράμε στην συμπλήρωση του παραστατικού. Έπειτα, ενεργοποιούμε  την επιλογή 39Α.

  • Με την επιλογή 39Α, ανοίγει ένα νέο παράθυρο όπου γίνεται ο έλεγχος του αγοραστή. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία και πατάμε Εισαγωγή.

Αν έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω, τότε κατα την εισαγωγή του είδους στο παραστατικό, το πρόγραμμα θα επιλέγει την κατηγορία ΦΠΑ με 0% και το εκδιδόμενο παραστατικό θα εμφανίζει την φράση:
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Kindle eBooks mit Leichtigkeit generieren