Στην επιλογή ρυθμίσεις εφαρμογής μπορούμε να ρυθμίσουμε κάποιες γενικές ρυθμίσεις της εφαρμογής μας :


"Έλεγχος για ενημερώσεις κατά την εκκίνηση"


Η επιλογή αυτή είναι προεπιλεγμένη σε μία καινούρια έκδοση και ελέγχει τον server της Codebb για διαθέσιμες αναβαθμίσεις του λογισμικού. Συνίσταται να το έχετε πάντα ενεργοποιημένο.


"Ένημέρωση για κατάσταση σύμβασης υποστήριξης"
Η επιλογή αυτή είναι προεπιλεγμένη σε μία καινούρια έκδοση προς την ενημέρωση του χρήστη για την κατάσταση σύμβασης υποστήριξης, ενεργή ή ανενεργή.


"Προεπιλεγμένος εκτυπωτής"


Η επιλογή αυτή μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε έναν συγκεκριμένο εκτυπωτή κατά την εκτύπωση των παραστατικών μας χωρίς να χρειάζεται να τον επιλέγουμε κάθε φορά.

Σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζεται το παράθυρο εκτύπωσης των windows."Αποθήκευση παραστατικών σε pdf κατά την αποθήκευση"


Με την επιλογή αυτή δημιουργείται ο φάκελος "copies" στον φάκελο που είναι εγκατεστημένο το prototype, στον οποίο κατά την αποθήκευση ενός παραστατικού, αποθηκεύονται 2 αντίγραφα του παραστατικού (το πρωτότυπο και το στέλεχος) με την ακόλουθη ονοματολογία:


Τύπος παραστατικού - Σειρά - Αριθμός (π.χ    ΤΔΑ - Α - 105.pdf για το πρωτότυπο  και  ΤΔΑ - Α - 105 - Στέλεχος.pdf για το στέλεχος).


ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα pdf σε περίπτωση μεταβολής ενός παραστατικού μεταβάλλονται με βάση την τελευταία αποθηκευμένη αλλαγή."Ρυθμίσεις για αποστολή e-mail"


Υπάρχει δυνατότητα να στείλουμε e-mail ένα παραστατικό στον πελάτη αφού ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες:


  • Υπάρχει αποθηκευμένο το e-mail μας στις ρυθμίσεις Στοιχεία εκδότη
  • Υπάρχει αποθηκευμένο το e-mail του πελάτη στην καρτέλα πελάτη
  • Έχουμε ρυθμίσει τις παρακάτω επιλογές


Για e-mail μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω επιλογές


  • E-mail απο λογαριασμό μας στην google
  • E-mail από οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό που διαθέτουμε


Στην περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον λογαριασμό gmail, χρειάζεται μόνο να ορίσουμε το password.

Επίσης θα πρέπει να συνδεθούμε στην σελίδα https://myaccount.google.com/security?pli=1

και να αλλάξουμε τη ρύθμιση Allow less secure apps: σε ΟΝ.


Σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε εναν λογαριασμό που δεν είναι gmail τότε χρειάζεται να ορίσουμε και τον SMTP server.Από την έκδοση 1.0.37 και έπειτα έχει προστεθεί η δυνατότητα επιλογής default τρόπου πληρωμής κατά την δημιουργία νέου παραστατικού.Από την έκδοση v2.0.232 υπάρχει η δυνατότητα ορισμού φακέλου αποθήκευσης αρχείων χρήσης του προγράμματος . Η προεπιλογή ορίζει να αποθηκεύονται στον "userdata" folder που βρίσκεται στην θέση εγκατάστασης του προγράμματος εκτός αν οριστεί διαφορετικά απο την συγκεκριμένη επιλογή.

Στην παρούσα φάση υποστηρίζονται μόνο τα αρχεια logo,watermark που έχουν αποθηκεuτεί στους τύπους παραστατικών.


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: HTML-Hilfe, DOC, PDF und Druckhandbόcher von einer einzigen Quelle aus erstellen