Η εφαρμογή backup μας επιτρέπει να πάρουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας για την βάση μας.


Συνίσταται η συχνή χρήση της εφαρμογής backup, έτσι ώστε να γλιτώσουμε κάποιο απρόοπτο πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει τα δεδομένα μας.
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis EBook und Dokumentationsgenerator