Στην συγεκριμένη επιλογή μπορούμε να τυπώσουμε το φόρο ελευθέρων επαγγελματιών (20%) για να παρακολουθούμε τις παρακρατήσεις που μας έχουν γίνει.


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis Hilfeverfassungsumfeld