Στην καρτέλα του ταμείου μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις ταμειακές κινήσεις των παραστατικών μας.


Όταν σε ένα τιμολόγιο επιλέξουμε τρόπο πληρωμής "Μετρητοίς" τότε αυτόματα δημιουργείται μια ταμειακή κίνηση για την εξόφληση του τιμολογίου.


Όταν σε ένα τιμολόγιο επιλέξουμε "επί πιστώση", από την καρτέλα του ταμείου μπορούμε να περάσουμε τις ανάλογες κινήσεις, μέχρι την εξόφληση του τιμολογίου και να εκτυπώσουμε και την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης.
Κατά την εισαγωγή μιας ταμειακής κίνησης και αφού επιλέξουμε πελάτη, εμφανίζονται όλα τα παραστατικά. Μπορούμε να εξοφλήσουμε ολόκληρο ή μερικώς ένα παραστατικό, που έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο.

Επιλέγουμε το παραστατικό που θέλουμε (εξ ορισμού, σαν ποσό εξόφλησης φαίνεται όλο το ανεξόφλητο υπόλοιπο), αλλάζουμε αν θέλουμε το ποσό και επιλέγουμε τρόπο πληρωμής.Πατώντας αποθήκευση το πρόγραμμα μας ρωτάει αν θέλουμε να εξοφλήσουμε το παραστατικό με το συγεκριμένο ποσό.Πλέον η κίνηση έχει ολοκληρωθεί κα μπορούμε να εκτυπώσουμε την απόδειξη είσπραξης απο το κουμπί που έχει εμφανιστεί στη μπάρα εργασίας.
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Benutzerfreundliches Werkzeug zum Erstellen von HTML-Hilfedateien und Hilfewebsites