Στα παραστατικά έχει προστεθεί η δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων αποστολής


Κατά την επιλογή του συναλλασσόμενου τα στοιχεία αποστολής έρχονται στην φόρμα απο την καρτέλα του συναλλασσόμενου και μπορούμε να τα τροποποιήσουμε. Τα τροποποιημένα στοιχεία αποθηκεύονται μαζί με το παραστατικό (δεν επηρεάζουν τα στοιχεία αποστολής της καρτέλας του συναλλασσόμενου)Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Qt Help-Dateien auf einfache Weise erstellen