Στην καρτέλα των συναλλασομένων μπορούμε να εισάγουμε τους πελάτες ή τους προμηθευτές μας, πατώντας το πλήκτρο + .
Στις εκτυπώσεις έχουμε τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε το αρχέιο συναλλασομένωνΣτην φόρμα εισαγωγή συναλλασσομένου χρειάζεται υποχρεωτικά να εισάγουμε τα παρακάτω.


  • Τον τύπο συναλλασσόμενου (αν είναι πελάτης ή προμηθευτής)
  • Το ΑΦΜ του συναλλασόμενου
  • Την επωνυμία τουΥπάρχει επίσης η επιλογή που αφορά συγκεκριμένα είδη πληροφορικής (Άρθρο 39Α Φ.Π.Α.) . Το επιλέγουμε αν ο συναλλασσόμενος ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Μπορείτε να διαβάσετε παραπάνω λεπτομέρειες για αυτήν την ρύθμιση στην ενότητα Οδηγίες ρύθμισης Άρθρο 39Α Φ.Π.Α.Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης και εισαγωγής στοιχείων του πελάτη απο το webservice του taxisnet αφού πρώτα έχουμε ρυθμίσει τους ειδικούς κωδικούς taxisnetΑν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την αποστολή e-mail στα παραστατικά θα πρέπει να συμπληρώσουμε υποχρεωτικά το πεδίο του e-mail.Υπάρχει σαν βοηθητική η δυνατότητα εύρεσης της διεύθυνσης του πελάτη απο τo κουμπί "Έρευση διεύθυνσης στον χάρτη"
Στην καρτέλα "Στοιχεία παράδοσης" βάζουμε τα στοιχεία παράδοσης που θέλουμε να φάινονται πάνω στο παραστατικό μας αν πρόκειται για Δελτίο αποστολής ή Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής
Τέλος αν έχουμε το module γεοπωνικών μπορούμε να επιλέξουμε το είδος καλλιέργειας από τον πίνακα καλλιεργιών

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: eBooks fόr den Kindle verfassen