Στην επιλογή αυτή μπορούμε να δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία.


Τα στατιστικά που προσφέρονται αυτή τη στιγμή είναι τα εξής:


  • Τζίρος ανα μήνα
  • Τζίρος ανα πελάτη (ετήσιο)
  • Συνολικός αριθμός συναλλασσομένων
  • Συνολικός αριθμός ειδών
  • Συνολικός αριθμός Παραστατικών


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Hilfedateien fόr das Qt Help-Framework erstellen