Νέα καρτέλα Dashboard με στατιστικα στοιχεία  •     Τζίρος για το τρέχων έτος
  •     Τζίρος ανά πελάτη για το τρέχων έτος
Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Qt Help-Dateien auf einfache Weise erstellen