Στην συγεκριμένη επιλογή μπορούμε να τυπώσουμε το βιβλίο εσόδων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: EPub-EBooks mit Leichtigkeit generieren