Στην επιλογή αυτή μπορούμε να ρυθμίσουμε το λογότυπο το οποίο θα εμφανίζεται στα παραστατικά μας. Απο προεπιλογή χρησιμοποείται το λογότυπο της codebb.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το λογότυπο θα πρέπει να είναι αρχείο εικόνας (png, jpg ) και ανάλογων διαστάσεων με το default ( 441x107)
Σε περίπτωση που δε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το προεπιλεγμένο λογότυπο, τότε ακολουθούμε τις οδηγίες που αναγράφονται στην κατηγορία Τύποι Παραστατικών  για να προσθέσουμε νέο λογότυπο στον τύπο παραστατικού που επιθυμούμε.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Vorteile eines Hilfe-Entwicklungstools