Στην ενότητα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις παραστατικών για το prototype

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: EPub-Bόcher fόr das iPad verfassen