Στην καρτέλα των παραστατικών μπορούμε να εισάγουμε τα παραστατικά προς έκδοση.


Μια απο τις δυνατότητες που έχουμε είναι η αντιγραφή ενός παραστατικόυ με δεξί click πάνω στο παραστατικό που θέλουμε να αντιγράψουμε.

Με την επιλογή αυτή δημιουργείται ένα αντίγραφο του επιλεγμένου παραστατικού με τρέχουσα ημερομηνία, το οποίο θα αποθηκευτεί με τον δικό του αριθμό παραστατικου (βάση του επόμενου αριθμού του επιλεγμένου τύπου παραστατικού).
Κατα την εισαγωγή ενός νέου παραστατικού πρέπει να επιλέξουμε απαραίτητα τα παρακάτωΑπό την έκδοση ν2.1.45 είναι διαθέσιμο ένα searchable Combobox με επιλογές Τύπων παραστατικών που έχουν ενωθεί με το πεδίο Σειρά παραστατικών.


  • Το ΑΦΜ του πελάτη (ή εναλλακτικά την έυρεση του πελάτη χρησιμοποιώντας το κουμπί έυρεσης)Έπειτα θα πρέπει να εισάγουμε τις γραμμές του παραστατικού χρησιμοποιώντας το κουμπί "προσθήκη γραμμής" που βρίσκεται παρακάτω
Κατα την εισαγωγή γραμμής θα πρέπει να επιλέξουμε το είδος που θέλουμε να προσθέσουμε στο παραστατικό μας.


Αν δεν θέλουμε να περάσουμε είδος μπορούμε απλά να περάσουμε την Αιτιολογία και τις τιμές, άλλα έτσι δε θα έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποιες επιλογές, όπως η αποθήκη.Στην δεύτερη καρτέλα "Λοιπά στοιχεία" μπορούμε να περάσουμε κάποια επιπλέον στοιχεία για το παραστατικό μας.


Αν επιλέξουμε Μετρητοίς τότε θα δημιουργηθεί μια ταμειακή κίνηση μετρητοίς στο ταμείο μας.

Αν επιλέξουμε Επί πιστώση τότε αυτό θα επηρρεάσει το Νέο υπόλοιπο του παραστατικού και θα πρέπει να κάνουμε τις ταμειακές κινήσεις όταν πληρωθεί το παραστατικό.


Αν στον συναλλασσόμενο έχουμε βάλει στοιχεία παράδοσης και θέλουμε να τα μεταβάλλουμε για το τρέχων τιμολόγιο μπορούμε να τα αλλάξουμε. Σε περίπτωση αλλαγής δεν αποθηκεύονται οι αλλαγές στην καρτέλα του συνναλλασόμενου.


Η επιλογή "Περιέχει φόρο ελευθέρων επαγγελματιών "  υπολογίζει και εμφανίζει στο τιμολόγιο τον φόρο παρακράτησης 20% (μπορούμε να τυπώσουμε λίστα των παρακρατήσεων απο τις αναφορές -> Φόρος Ελ. Επαγγελματιών )


Η επιλογή "Να μην εκτυπωθουν τα υπόλοιπα" δεν τυπώνει το Προηγούμενο , Νέο υπόλοιπο στο εκτυπωμένο παραστατικό

Η Επιλογή "Να μην εκτυπωθεί ο τρόπος πληρωμής" δεν τυπώνει τον τρόπο πληρωμής (Μετρητοίς, επι πιστώση) στο εκτυπωμένο παραστατικό.Από την έκδοση 1.0.37 έχει προστεθεί η δυνατότητα έκπτωσης σε όλα τα είδη του παραστατικού συνολικά.Αφού αποθηκευτεί το παραστατικό έχουμε τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε το τιμολόγιο απο την επιλογή εκτύπωσης στην μπάρα εργασίας.Το πρόγραμμα μας δίνει την δυνατότητα να τυπώσουμε το  "Πρωτότυπο"  το οποίο δίνουμε στον πελάτη

και το "Στέλεχος" που κρατάμε για εμάς.


Έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε και τα δύο. Στην περίπτωση αυτή, επισυνάπτονται σε έναν τρόπο εκτύπωσης και τα δύο αντίγραφα (αν π.χ επιλέξουμε αποθήκευση σε pdf στην επόμενη οθόνη , το pdf μας θα έχει και τα δύο αντίγραφα).Τέλος έχουμε την δυνατότητα αποστολής του παραστατικού με  e-mail.


Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την συγεκριμένη δυνατότητα θα πρέπειΤα πεδία , -Απο- , -Προς- συμπληρώνονται αυτόματα , όπως και τοποθετείται σαν συνημμένο το "Πρωτότυπο" του παραστατικού.


Αφού μεταβάλουμε, αν το επιθυμούμε, το Θέμα καθώς και το κείμενο του -email, επιλέγουμε αποστολή.

Το πρόγραμμα θα μας ενημερώσει αν η αποστολή ήταν επιτυχής.Από την έκδοση ν2.1.103 έχει γίνει προσθήκη δυνατότητας αντιγραφής ενός Τύπου παραστατικού, όπως π.χ για τη δημιουργία νέας σειράς του ίδιου τύπου.
Από την έκδοση ν2.1.103, κατά την επιλογή γραμμής είδους, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε με βάση την περιγραφή, αντί του κωδικού που ίσχυε σε παλαιότερες εκδόσεις.


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Plattformόbergreifende Qt Help-Dateien erstellen