Στην επιλογή άδειας χρήσης μπορούμε να εισάγουμε τον κωδικό ενεργοποίησης του προϊόντοςΟ Serial number που δημιουργείται είναι με βάση το hardware του υπολογιστή , οπότε θα είναι διαφορετικός έπειτα από κάποια αλλαγή.


Έχουμε την δυνατότητα με το κουμπί "Ανάκτηση" να εισάγουμε αυτόματα τον κωδικό ενεργοποίησης του προϊόντος μετά απο την αγορά του.Στην περίπτωση που ο κωδικός ενεργοποίησης δεν είναι σωστός, ενεργοποιείται η έκδοση demo, στην οποία βασικός περιορισμός είναι, ότι κατά την εκτύπωση εμφανίζεται η λέξη demo, σε κάποια σημεία του παραστατικού.


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Webhilfe-Seiten einfach erstellen