Στις αναφορές προστέθηκε μια καινούρια κατηγορία "Εκτυπώσεις" και μια υποκατηγορία σε αυτήν "Μαζικών παραστατικών"


Σε αυτή μπορούμε να εκτυπώσουμε μαζικά τα παραστατικά μας χρησιμοποιώντας φίλτραMit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Was ist ein Hilfe-Entwicklungstool?